Bel ons 06 - 282 66 012 info@kiezeniskinderspel.nl

Kiezen is kinderspel

als je je KernTalenten kent

waarom kiezen op basis van je Kerntalenten

KernTalenten als methode is empirisch ontwikkeld door de Vlaamse Daniëlle Krekels. De methode kijkt naar de voorkeuren in speelgoed en activiteiten uit de basisschoolperiode – een periode waarin mensen nog minimaal beïnvloed zijn door sociale druk, arbeidsmarktperspectieven en omstandigheden. De voorkeuren uit je jeugd geven inzicht in je aard (wat past van nature bij je), je potentieel (waar liggen jouw kansen om te excelleren) en je intrinsieke motivatie (wat geeft jou vanzelfsprekend energie). Door inzicht in je KernTalenten kun je kiezen voor een opleiding en een toekomst die je de meeste voldoening en daarmee de meeste kans op succes geeft.

De voordelen van de KernTalentenMethode ten opzichte van andere assessments zijn groot. We zetten ze voor je op een rij:

 • KernTalenten geeft inzicht in waar je van nature plezier van krijgt en warm voor loopt;
 • KernTalenten toont de valkuilen aan: wat moet je vermijden om op termijn een burn-out of bore-out te voorkomen;
 • KernTalenten laat zien tot welk niveau je door kan groeien (Peter Principle) en waar de ondergrens ligt (demotivatieniveau);
 • KernTalenten geeft een uniek, persoonlijk en individueel beeld van wie jij bent. Waar andere testen mensen in hokjes proberen te plaatsen, heeft deze test alle ruimte voor de verscheidenheid van de mens;
 • Het verslag dat je ontvangt, is van levenslange waarde. Een blauwdruk is in de vroege kindertijd ontstaan en onveranderlijk;
 • Een KernTalentenAnalyse geeft een handvat voor alle huidige en toekomstige keuzes;
 • De betrouwbaarheidsindex van de KernTalentenAnalyse is .84 Cronbach’s alpha*: even goed als de Big5 personality test (wereldwijd de meest gebruikte test) en zelfs beduidend beter dan de MBTI; * (Bron: Vrije Universiteit Brussel)
 • Waar de meeste testen een momentopname zijn, gaat de KernTalentenAnalyse uit van een tijdspanne van acht jaar. De methode is dan ook consistent gebleken.


Op basis van een KernTalentenAnalyse kies je voor een studie die bij je aard, potentieel en intrinsieke motivatie past. Daarmee kies je voor:

 • meer voldoening
 • betere resultaten
 • een gezondere toekomst
 • meer energie

VOOR SCHOLIEREN

Voorkom studieuitval of een kostbaar tussenjaar door nu de juiste keuze te maken. Door inzicht in je aard (wat jij van nature echt leuk vindt) kun je die passende studiekeuze maken. Daarmee kies je voor meer motivatie en betrokkenheid, een betere kans op slagen, meer energie en een gezondere toekomst.

voor scholen

Help leerlingen in het zadel. Onze workshop Profiel-/Studiekeuze VO geeft leerlingen en hun ouders een eerste handvat voor de te kiezen richting. Een passende profiel- of studiekeuze betekent meer motivatie en betrokkenheid, betere resultaten, lagere kosten.

coaches

'Kiezen is kinderspel' vertenwoordigt 2 coaches die opgeleid zijn tot KernTalenten-Analist. Met de KernTalenten-methode zijn al honderden mensen geholpen in hun keuze voor een passende studie en toekomst. We werken verspreid door het land, dus er is vast ook een coach bij jou in de buurt.